Seachtain na Gaeilge i gColàiste Chiaràin

Bhaineamar an-taitneamh sa scoil as Seachtain na Gaeilge sa scoil agus bhì roinnt imeachtaì èagsùla ar siùl ina measc Biongò sa leabharlann, Speeddating as Gaeilge agus tràth na gceist sa halla tionòil, poc fada ar an bpàirc imeartha agus comòrtas lipsync freisin! Bhì postaeir bhreátha cruthaithe ag daltaì timpeall na scoile freisin! 

upload.jpg

Mr. English ag fanacht le teach làn! 

Iníon Nì Chuinn ag èisteacht go gèar

Iníon Nì Chuinn ag èisteacht go gèar

Toraìocht Taisce ar siùl timpeall na scoile

upload.jpg